Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự  
Quay lại Bản in Yahoo

Nội dung câu hỏi:
Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự được quy định như thế nào?
(Câu hỏi của bạn Bùi Vinh - Nha Trang)

Ý kiến tư vấn:
Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự được quy định tại Điều 20 LuậtTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018).Theo đó, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
1. Thi hành án tử hình đối với người thuộc trường hợp không bị thi hành án tử hình quy định tại Bộ luật Hình sự;
2. Giam người bị kết án phạt tù quá thời hạn phải thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án;
3. Không thực hiện một trong các quyết định sau đây:
a) Hoãn thi hành án của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù;
b) Tạm đình chỉ thi hành án của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt tù;
c) Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt tù;
d) Tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù;
đ) Đặc xá của Chủ tịch nước đối với người bị kết án phạt tù được đặc xá;
e) Đại xá của Quốc hội đối với người bị kết án được đại xá.

Hoàng Hạnh - Phòng Hành chính tư pháp


Cập nhật: 17/02/2019
Lượt xem: 261
Lên trên