Nộp tiền để bảo đảm thi hành án của pháp nhân thương mại  
Quay lại Bản in Yahoo
Nộp tiền để bảo đảm thi hành án của pháp nhân thương mại

Nội dung câu hỏi: 
Trong trường hợp pháp nhân bị kết án, bị tuyên phạt tiền đồng thời phải bồi thường thiệt hại thì tổ chức này có bị áp dụng biện pháp cưỡng chế như đối với cá nhân phạm tội không. Pháp luật quy định việc này thế nào?
(Câu hỏi của bạn Lý Nam Ngọc - Cam Tân, Cam Lâm)

Ý kiến tư vấn: 
Không phải là pháp nhân nói chung, mà chỉ có pháp nhân thương mại mới thuộc đối tượng bị xem xét trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Quy định của Bộ luật Hình sự (Bộ luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017), pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định.
Tại Nghị định số 115/2017/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định trình tự, thủ tục, mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải nộp để bảo đảm thi hành án (bao gồm thi hành hình phạt tiền và thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại). Quy định này được áp dụng đối với pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án bao gồm:
1. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại.
2. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy định:
a) Nếu điều khoản được áp dụng, để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản đó;
b) Nếu trong điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì tùy từng trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng đang giải quyết vụ án có thể áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định mức thiệt hại làm cơ sở cho việc quyết định mức tiền cụ thể mà pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Mức tiền nộp được quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không cao hơn mức thiệt hại thực tế đã được xác định.
Tiền được nộp để bảo đảm thi hành án là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ thuộc sở hữu hợp pháp của pháp nhân thương mại. Là tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền và tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


Cập nhật: 01/10/2020
Lượt xem: 74
Lên trên