Ghi chú ly hôn  
Quay lại Bản in Yahoo

Câu hỏi:
Tôi có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2015, tôi đăng ký kết hôn với anh Henry Tran, quốc tịch Úc tại Sở Tư pháp. Đầu năm 2017, tôi sang Úc định cư theo chồng; cả hai nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống và đã ly hôn vào tháng 9/2017 tại Úc. Sau khi ly hôn tôi trở về Việt Nam cư trú. Tháng 7/2019, tôi liên hệ UBND xã làm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với anh B (thường trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) . Cán bộ tư pháp xã hướng dẫn tôi đến Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện thủ tục Ghi chú ly hôn rồi mới thực hiện được thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do tôi đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Úc. 
Tôi muốn biết hướng dẫn của cán bộ tư pháp có đúng không? 

(Lê Thị Thu Huyền – Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa)
Trả lời: 
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:
- Về điều kiện ghi chú ly hôn:
Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định: 
“1. Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được ghi vào Sổ hộ tịch.
2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gần nhất.
3. Trên cơ sở thông tin chính thức nhận được, Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp danh sách bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.”
- Về thẩm quyền ghi chú ly hôn:
+ Khoản 2 Điều 48 Luật Hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài”;
+ Khoản 1 Điều 38 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định:
“Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.
Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
….”
- Hồ sơ ghi chú ly hôn: 
Khoản 1 Điều 39 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ ghi chú ly hôn bao gồm: 
+Tờ khai theo mẫu quy định;
+ Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.
Căn cứ các quy định nêu trên và những thông tin bạn cung cấp (bạn hiện thường trú tại Nha Trang, nơi đăng đăng ký kết hôn trước đây là Sở Tư pháp, đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Úc) thì việc cán bộ tư pháp xã hướng dẫn bạn liên hệ UBND thành phố Nha Trang để thực hiện thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở Úc rồi mới thực hiện tủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là đúng.

Ái Nhân 

Cập nhật: 09/10/2019
Lượt xem: 531
Lên trên