Có thể yêu cầu ngăn chặn việc cấp giấy chứng nhận?  
Quay lại Bản in Yahoo
Có thể yêu cầu ngăn chặn việc cấp giấy chứng nhận?

Nội dung câu hỏi:
Cha mẹ tôi chết có để lại một số tài sản, trong đó có 02 thửa đất là đất nông nghiệp. Trong lúc anh em chúng tôi chưa có ý kiến gì về việc phân chia tài sản của cha, mẹ thì người em út (là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng các thửa đất trên) làm giấy tờ để đăng ký cấp giấy chứng nhận cho riêng mình. Để tránh sự việc phức tạp xẩy ra, tôi làm đơn gửi đến chính quyền để yêu cầu không làm sổ đỏ cho chú ấy. Tuy nhiên đơn của tôi lại không được chấp nhận. Tôi muốn được biết rõ hơn về việc này?
(Câu hỏi của bạn Thủy Tiên)

Ý kiến tư vấn:
Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, theo đó, khi có một trong các căn cứ sau đây thì cơ quan chức năng sẽ từ chối đăng ký cấp giấy chứng nhận:
a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; 
b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;
c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;
d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;
đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;
e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Với quy định tại điểm đ trên đây, bạn có thể thấy trong trường hợp có tranh chấp (ví như tranh chấp về thừa kế), đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết thì yêu cầu ngăn chặn (cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp) mới được cơ quan thẩm quyền tiếp nhận giải quyết. 
Đơn yêu cầu của bạn có tác dụng để cơ quan nhà nước liên quan biết được sự kiện phát sinh. Bạn cần khởi kiện vụ án chia di sản thừa kế nếu như giữa những người thừa kế cùng hàng thừa kế không tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia di sản./.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
Cập nhật: 02/09/2020
Lượt xem: 236
Lên trên