Cuốn sách Công tác hoà giải ở cơ sở  
Quay lại Bản in Yahoo

Cuốn sách Công tác hoà giải ở cơ sở

LỜI GIỚI
THIỆU

Để góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp thực hiện quản lý công tác hoà giải cơ sở và đội ngũ hoà giải viên trên toàn quốc, trên cơ sở kết quả điều tra, nghiên cứu đánh giá năng lực cán bộ tư pháp cấp tỉnh về quản lý, hướng dẫn công tác hoà giải cơ sở đã được tiến hành từ năm 2005, trong khuôn khổ Dự án VIE/02/015 “ Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010” do Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của  Chính phủ Thụy Điển (Sida), Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Chính phủ Đan Mạch (DANIDA), Chính phủ Na Uy và Chính phủ Ai Len tài trợ, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng Bộ tài liệu tập huấn thống nhất về công tác hoà giải ở cơ sở dành cho cán bộ tư pháp và các hoà giải viên.

Cuốn sách Công tác hoà giải ở cơ sở, gồm hai tập sau:

Tập 1 - Hướng dẫn quản lý công tác hoà giải, giới thiệu nghiệp vụ quản lý công tác hoà giải, hướng dẫn cán bộ tư pháp địa phương về phương pháp tập huấn, bồi dưỡng để tập huấn cho các hoà giải viên.

Tập 2 - Cẩm nang bồi dưỡng cho hoà giải viên, cung cấp cho các hoà giải viên, cán bộ tư pháp các kiến thức pháp luật cần thiết trong hoà giải, hướng dẫn nghiệp vụ hoà giải, phổ biến kinh nghiệm hoà giải.

Bộ tài liệu tập huấn được biên soạn dưới hình thức hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu thuận tiện với người sử dụng.

Tham gia biên soạn Bộ tài liệu là các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác hoà giải ở cơ sở và các lĩnh vực pháp luật có liên quan.

Hy vọng rằng, Bộ tài liệu này sẽ là tài liệu nghiệp vụ cần thiết để các cán bộ tư pháp và hoà giải viên cơ sở tham khảo trong quá trình thực hiện công tác hoà giải.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của các nhà tài trợ, sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia luật pháp, của nhiều cán bộ, công chức ngành tư pháp, các hoà giải viên ở cơ sở trong quá trình biên soạn Bộ tài liệu và mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả để hoàn thiện Bộ tài liệu này.

Thay mặt Dự án VIE/02/015 “Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010”, Nhà xuất bản Tư pháp xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tập 1 “Hướng dẫn quản lý công tác hoà giải”Tập 2 “Cẩm nang bồi dưỡng cho hoà giải viên”.

    

Xem hưóng dẫn chi  tiết tải tại đây:            Congtachoagiai-Tap1.pdf
                                                                                                                Congtachoagiai-Tap2.pdf

Cập nhật: 10/03/2012
Lượt xem: 1506
Lên trên