Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số công tác tư pháp năm 2020, từ ngày 24/6 đến 01/7/2020, Sở Tư pháp

Chi tiết

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tai Hội

Chi tiết

Thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019

Chi tiết

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Chi tiết

Triển khai thực hiện kế hoạch số 706/KH-TP ngày 3/6/2020 của Phòng Tư pháp về phổ biến các văn bản Luật đợt 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố, sáng ngày 23/6, tại

Chi tiết

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6), ngày 17/6/2020, Ủy ban

Chi tiết

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cấp phát miễn phí 3.000 tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho các Sở,

Chi tiết

Sáng 22/6, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình Ngành Tư pháp Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp

Chi tiết

Ngày 12/6//2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 5833/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND xã Vạn Lương về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6/2020.

Chi tiết