Sáng ngày 14/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà và Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp

Chi tiết

Đó là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 theo Hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1332 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Chi tiết

Nhằm triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) được kịp thời, thống

Chi tiết

Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo có hiệu lực từ ngày 28/5, có nội dung đáng chú ý là quy định các

Chi tiết

Ngày 24 và 25/4/2019, Đoàn Kiểm tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn

Chi tiết

Công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong những năm gần đây luôn đạt kết quả tốt do có sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở và với tinh thần quyết

Chi tiết

Chiều 10/4/2019, tại Sở Tư pháp, đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tới dự, trao quyết định về công tác

Chi tiết

Sáng ngày 02/4/2019, Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, do ông Bua–Sỏn Vông Hả Chắc, Quyền Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn

Chi tiết

Ngày 27/3/2019, Ban Chỉ đạo thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 tháng hoạt động thí điểm. 

Chi tiết

Ngày 26/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho 63 điểm cầu của

Chi tiết