Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp, tối 12/9/2019, Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã phối

Chi tiết

UBND tỉnh Khánh Hoà mới ban hành công văn số 9141/UBND-NC ngày 11/9/2019, v/v triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh

Chi tiết

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9021/KH-UBND tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020 nhằm thực hiện Quyết định

Chi tiết

Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng

Chi tiết

29 nhân sự, đảm nhiệm 34 nhiệm vụ; có những nhiệm vụ phải giải quyết gần chục ngàn hồ sơ/năm là thực tế ở Sở Tư pháp Khánh Hoà.

Chi tiết

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, xin tổng hợp một số quy định trong các lĩnh vực sau:

Chi tiết

Ngày 23/8, tại khu du lịch Trăm Trứng (xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang) Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi hướng tới kỷ niệm 50

Chi tiết

Vừa qua (13-8-2019), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký các Quyết định: số 2618/QĐ-UBND, số 2620/QĐ-UBND và 2621/QĐ-UBND công bố danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh

Chi tiết

Thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ

Chi tiết

Ngày 29/7/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2823/BTP-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết nối, liên thông dữ liệu

Chi tiết