Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia

Chi tiết

Sáng ngày 06/8/2020, UBND xã Vạn Phước phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản luật gồm: Luật Đất đai, Luật Tiếp

Chi tiết

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-BTV ngày 22/7/2020 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức lớp tuyên truyền pháp luật và thực hiện Đề

Chi tiết

1. Điều kiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối

Chi tiết

Thực hiện kế hoạch số 2175/KH - UBND ngày 01/7/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 3 năm 2020.

Chi tiết

Sáng 28/7/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 100 đại biểu là đoàn viên thanh niên cơ sở Đoàn trực

Chi tiết

Ngày 21/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7269/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động

Chi tiết

Nhằm tập huấn chuyên sau nghiệp vụ Hộ tịch và triển khai thi hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều

Chi tiết

Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; cung cấp nguồn tư liệu phong phú phục vụ cho công tác tuyên truyền

Chi tiết

Sáng ngày 20/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải và phổ biến các văn bản luật

Chi tiết