Sáng ngày 24/11/2020, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật đã diễn ra trên phạm vi toàn quốc với 64

Chi tiết

Chiều 09/11, UBND tp.Nha Trang long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 10221/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa

Chi tiết

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), qua đó nâng cao nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên,

Chi tiết

Sáng ngày 03/11/2020, tại thành phố Nha Trang, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đối với

Chi tiết

Ngày 30/10/2020, tại Tp.Nha Trang, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 đại biểu là cán bộ Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ

Chi tiết

Chiều 27/10/2020, tại tp.Nha Trang, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm “Thực tiễn 10 năm thi hành Luật Lý lịch

Chi tiết

Trong 02 ngày 21 và 22/10/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 do đồng chí

Chi tiết

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương

Chi tiết

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành

Chi tiết