UBND phường Ninh Hà: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới năm 2020  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND phường Ninh Hà: 
Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 2175/KH - UBND ngày 01/7/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 3 năm 2020.
Sáng ngày 29/7/2020, UBND phường Ninh Hà tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới cho hơn 100 đại biểu thành phần là Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế, lực lượng công an phường, tổ trưởng các tổ dân phố, các tổ hòa giải và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng dự bị động viên, các chi đoàn, chi hội ở tổ dân phố và đại diện Nhân dân trên địa bàn phường.
Hội nghị được nghe đồng chí Trần Bảo –Trưởng Phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật thị xã Ninh Hòa phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản Luật mới năm 2020, gồm:
1. Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế;
2. Luật Lực lượng dự bị động viên;
3. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;.
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Ảnh quang cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật, qua đó áp dụng thực tiễn trong công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./. 

Nguyễn Thị Xuân Khương

Cập nhật: 30/07/2020
Lượt xem: 51
Lên trên