UBND huyện Vạn Ninh: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND huyện Vạn Ninh:
Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch

Nhằm tập huấn chuyên sau nghiệp vụ Hộ tịch và triển khai thi hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Sáng ngày 22/7/2020, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch cho Lãnh đạo, công chức Tư pháp – hộ tịch (phụ trách lĩnh vực Hộ tịch) của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị được nghe bà Trần Thị Mỹ Lệ – Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh phổ biến những nội dung mới quan trọng của Thông tư số 04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến tham gia thảo luận và đề xuất những khó khăn, vướng mắc đã được ông Hồ Quang Thành – Trưởng Phòng Tư pháp huyện giải đáp. Qua đó cũng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp của huyện Vạn Ninh. 

Nguyễn Ngọc Khóa
Cập nhật: 27/07/2020
Lượt xem: 58
Lên trên