UBND huyện Diên Khánh: Tổ chức Cuộc thi Xây dựng video clip tuyên truyền pháp luật  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND huyện Diên Khánh:
Tổ chức Cuộc thi Xây dựng video clip tuyên truyền pháp luật

Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; cung cấp nguồn tư liệu phong phú phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội cho cán bộ, công chức và Nhân dân...
Ngày 02/6/2020, UBND huyện Diên Khánh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Xây dựng video clip tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh năm 2020.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Diên Khánh (ngoại trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký); các cơ quan, đơn vị, các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện (ngoại trừ Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện) đều có quyền tham gia cuộc thi.
Các video clip dự thi có thể tuyên truyền pháp luật trong tất cả các lĩnh vực: An ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, phòng chống dịch bệnh, đất đai, môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, bình đẳng giới,.v.v...Tuyên truyền với hình thức tiểu phẩm ngắn, phim ngắn, hoặc diễn thuyết hoặc lời dẫn có minh họa,.v.v..., khuyến khích các hình thức sáng tạo, độc đáo, gây ấn tượng với người xem.
Video clip dự thi phải đảm bảo truyền tải thông tin tuyên truyền đúng quy định pháp luật; đúng chủ đề, nội dung bài dự thi không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.


(Hình ảnh kênh Youtube Pháp luật đến mọi người)

Đến nay, sau gần 02 tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài thi gửi đến và thực hiện đăng tải một số bài thi chất lượng trên Trang Thông tin điện tử huyện Diên Khánh (Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật), kênh Youtube “Pháp luật đến mọi người” và trang Facebook “Pháp luật đến mọi người”.
Cuộc thi kéo dài đến 15 giờ ngày 25/10/2020, lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 09/11/2020 (Ngày Pháp luật Việt Nam).

Nguyễn Bích Thủy


Cập nhật: 25/07/2020
Lượt xem: 66
Lên trên