Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.  
Quay lại Bản in Yahoo
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản số 5568/UBND-NC ngày 11/6/2019 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.


Ảnh: công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Xương Huân (TP.Nha Trang) khai thác tủ sách pháp luật để phục vụ công tác.

Theo văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt, truyền thông về nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có của cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn (cấp xã) không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do cơ quan, đơn vị, địa phương biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định (tối thiểu 03 triệu đồng/tủ sách/năm). 
UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, duy trì, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn. 
Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu của thư viện xã, điểm Bưu điện – Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc tại địa phương phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật…

H.D

Cập nhật: 02/07/2019
Lượt xem: 205
Lên trên