Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh 


ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020, ngày 22/9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Theo đó, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1299/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 24/9/2020 thông báo Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cam Ranh và Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm.

Nội dung Kế hoạch kiểm tra sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác đăng ký; Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; Việc từ chối đăng ký; Quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp; Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cũng như kiến nghị, đề xuất về nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.
Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và dự kiến thời gian kiểm tra vào giữa tháng 10/2020./.

Hoàng Hoa
Cập nhật: 30/09/2020
Lượt xem: 92
Lên trên