Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo  
Quay lại Bản in Yahoo
Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo

Ngày 21/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7269/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bản đảm an ninh, trật tự, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực tài chính, ngân hành, không gian mạng, công chứng nhằm hạn chế điều kiện để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lợi dụng thực hiện…


Hình minh họa

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp; rà soát, tham mưu, đề xuất, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập. Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thường xuyên thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 27/07/2020
Lượt xem: 73
Lên trên