Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân các xã địa bàn trọng điểm năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân các xã địa bàn trọng điểm năm 2019

Từ ngày 28 – 31/5, Sở Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, phó trưởng thôn, hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại 04 xã (Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh; Cam Lập, thành phố Cam Ranh; Suối Hiệp, huyện Diên Khánh; Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) theo Quyết định số 2976/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012– 2016 đến năm 2021” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật phòng, chống mua bán người; Luật Phòng chống ma túy; lồng ghépcác nội dung quy định pháp luật liên quan thiết thực phù hợp với từng địa bàn.

Được biết, đây là 04 trong 05 xã được Sở Tư pháp chọn để tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo kế hoạch trong năm 2019 ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Thông qua hội nghị nhằm trang bị và giúp cho cán bộ, công chức và đội ngũ làm công tác hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật, về tình hình vi phạm phạm pháp luật và các giải pháp phòng, chống; qua đó áp dụng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Một số hình ảnh: 

1. Hình ảnh tại xã Đại Lãnh

2. Hình ảnh tại xã Cam Lập

3. Hình ảnh tại xã Suối Hiệp

4. Hình ảnh tại xã Cam Thành Bắc


Phòng PBCập nhật: 04/06/2019
Lượt xem: 482
Lên trên