Sở Tư pháp nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của người dân năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của người dân năm 2019

Công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong những năm gần đây luôn đạt kết quả tốt do có sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở và với tinh thần quyết tâm theo hướng vì Nhân dân phục vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Năm 2018, công tác CCHC của Sở Tư pháp tiếp tục được xếp hạng Tốt, đạt 86%. Tuy nhiên, kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt 79.73%, giảm 0.39% so với năm 2017. Nguyên nhân là do thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người dân có nhu cầu thực hiện ngày một nhiều. Năm 2018, Sở đã tiếp nhận 9.152 hồ sơ, tăng 41.4% so với cùng kỳ năm 2017, Qúy I năm 2019, Sở đã tiếp nhận 2.597 hồ sơ, tăng 57.2% so với cùng kỳ năm 2018; Trong khi tình trạng biên chế của Sở Tư pháp liên tục phải tinh giản, Bộ phận Một cửa chỉ bố trí được 01 công chức phụ trách hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ; Diện tích Bộ phận Một cửa chưa đáp ứng được yêu cầu người dân.


Hình 01: Người dân đến Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp để nộp hồ sơ

Xác định được hạn chế, nguyên nhân những vấn đề làm người dân chưa thật sự hài lòng, ngày 16/4/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2019. Kế hoạch đề ra 17 giải pháp cụ thể và xác định đơn vị chủ trì triển khai, thời gian thực hiện và kết quả đo lường; trong đó có nhiều giải pháp có tính đột phá, sáng tạo, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Để tiếp tục nâng cao tiêu chí sự phục vụ của công chức, kế hoạch đề ra yêu cầu cán bộ, công chức phải thực hiện “4 xin, 4 luôn”: “xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” người dân. Về cải thiện tiêu chí thủ tục hành chính, Sở đề ra giải pháp hướng dẫn người dân khi làm thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp: đối với sổ hộ khẩu chỉ photo trang thông tin địa chỉ, số sổ; trang thông tin của cá nhân đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp và những trang thông tin có liên quan (nếu có) nhằm giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm chi phí cho người dân. 


Hình 02: Người dân sử dụng hệ thống bấm số thứ tự tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Nhằm cải thiện chỉ số điều kiện tiếp đón và phục vụ, Sở đã trang bị Hệ thống bấm số thứ tự tự động tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp nhằm thiết lập trật tự hành chính, dân chủ, công bằng khi người dân đến Sở nộp hồ sơ; Biên tập nội dung, trình chiếu các phóng sự, thông tin liên quan đến công tác cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp và UBND tỉnh Khánh Hòa tại Bộ phận Một cửa để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC. Đặc biệt, để cải thiện chỉ số Tiếp cận dịch vụ và chỉ số sự phục vụ của cán bộ, công chức; Kế hoạch đã giao Văn phòng Sở nghiên cứu, xây dựng mô hình “Tổng đài tư vấn tự động thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp” nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp một cách thuận tiện, kịp thời, được phục vụ 24/24 giờ mà giảm thiểu được áp lực và khối lượng công việc cho công chức Sở Tư pháp. Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch đã thể hiện những nỗ lực, quyết tâm của Sở Tư pháp trong việc hành động để cải thiện chỉ số hài lòng của người dân nói riêng và công tác CCHC năm 2019 nói chung.

An Tâm
Cập nhật: 01/05/2019
Lượt xem: 570
Lên trên