Một số quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã  
Quay lại Bản in Yahoo
Một số quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có nhiều quy định mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã.

1. Người được tuyển dụng vào công chức cấp xã mà không cần qua thi tuyển: Các đối tượng sau được tuyển vào công chức cấp xã mà không cần trải qua thi tuyển, xét tuyển:
- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
- Ngoài ra, người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng cũng được ưu tiên tuyển vào công chức cấp xã mà không cần trải qua thi tuyển, xét tuyển.

2. Điều chỉnh cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã:
- Cán bộ cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức, ngoài hưởng lương hưu và trợ cấp, được hưởng thêm một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh đang đảm nhiệm và không phải đóng BHXH, BHYT (trước đây được hưởng 90%);
- Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp (quy định mới);
- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định, thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm 50% mức lương bậc 1 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh kiêm nhiệm (trước đây chỉ được 20% mức lương hiện hưởng).

3. Bãi bỏ chế độ phụ cấp theo loại xã
Trước đây, tùy theo loại xã, cán bộ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) với mức 10% nếu là cán bộ xã loại 1 và 5% nếu là cán bộ xã loại 2; thì nay, chế độ này sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là việc điều chỉnh cách tính lương, phụ cấp như đã nêu tại điểm 2 trên đây.

4. Giảm số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 
- Số lượng cán bộ, công chức cấp xãđược bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn,cụ thể:
+ Xã Loại 1 được bố trítối đa là 23 người (giảm 02 người so với trước);
+ Xã Loại 2 được bố trí tối đa là 21 người (giảm02 người so với trước);
+Xã Loại 3 được bố trí tối đa là 19 người (giảm02 người so với trước).
- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể:
+ Xã Loại 1 được bố trí tối đa 14 người (trước đây tối đa 22 người);
+ Xã Loại 2 được bố trí tối đa 12 người (trước đây tối đa 20 người);
+ Xã Loại 3 được bố trí tối đa 10 người (trước đây tối đa 19 người).

5. Về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 
- Nghị định 34 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.
Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.
- Những người khác tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố, kinh phí lấy từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).
Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2019./.

Đức Thắng
Cập nhật: 10/06/2019
Lượt xem: 485
Lên trên