Khánh Vĩnh: Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Vĩnh:
Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch 

Ngày 24 và 25/4/2019, Đoàn Kiểm tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại UBND huyện Khánh Vĩnh và 2 xã: Khánh Nam, Khánh Trung thuộc huyện. 


Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh 


Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: việc thực hiện công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác quản lý nhà nước về chứng thực thuộc thẩm quyền của cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 23/2015 ngày 16/02/2015 của Chính phủ và các quy định có liên quan đến công tác chứng thực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. 


Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Khánh Nam


Được biết, đây là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch; đồng thời kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục để từng bước nâng cao chất lượng của công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. 

Hải Dương
-

Cập nhật: 09/05/2019
Lượt xem: 405
Lên trên