Khánh Hòa tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, lâm sản và kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Hòa tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, lâm sản và kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, lâm sản và kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tại Kết luận số 100-KL/TU, ngày 18/01/2019.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi, đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 3098/KH-UBND, ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và các chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; lưu ý công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành VI khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép khoáng sản, lâm sản.


Bên cạnh đó, giao Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tăng giá đột biến để thu lợi bấtt chính, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ khách du lịch và các dịp lễ, tết thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

NGỌC MINH - VPTU
Cập nhật: 26/02/2019
Lượt xem: 197
Lên trên