Khánh Hòa hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Hòa hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4566/BTNMT-TTTTNMT ngày 13/9/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, ngày 20/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 9493/UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch này. Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đặc biệt là việc tập trung thực hiện các biện pháp giảm thiểu, chống ô nhiễm do rác thải nhựa. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 10/10/2019 về Sở Tài nguyên và Môi trường.


Hình minh họa


UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 kết hợp với phòng trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND.

Ngô Thị Thanh Thơ
Cập nhật: 02/10/2019
Lượt xem: 582
Lên trên