Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý  
Quay lại Bản in Yahoo
Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

Ngày 26/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, tham dự có các chuyên viên Sở Tư pháp phụ trách công tác trợ giúp pháp lý, các luật sư, tư vấn viên pháp luật của các tổ chức ký hợp đồng, các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; Lãnh đạo Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ của Trung tâm, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý.


Ảnh: Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.

Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Công nghệ thông tin giới thiệu những nội dung cơ bản của phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp, cụ thể: quản lý thông tin tổ chức trợ giúp pháp lý; quản lý thông tin người thực hiện trợ giúp pháp lý; quản lý thông tin vụ việc trợ giúp pháp lý; trích xuất số liệu báo cáo, thông kê theo các biểu mẫu, báo cáo số liệu tổng hợp… bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống bảo đảm hệ thống thông suốt, tiện lợi, dễ sử dụng.
Được biết Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp được đã được cài đặt và đưa vào sử dụng tại địa chỉ: https://qltgpl.moj.gov.vn. Phần mềm này nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý, lưu trữ Hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý và hỗ trợ các công tác quản lý khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý như quản lý thông tin cán bộ, quản lý thông tin tổ chức, cung cấp các mẫu báo cáo thống kê nhanh chóng, chính xác.

Phan Biên Cường
Cập nhật: 02/04/2019
Lượt xem: 331
Lên trên