"Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số"  
Quay lại Bản in Yahoo
"Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số"Ảnh minh họa
Đó là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 theo Hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1332 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019. 
Ngày 08/5/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4300/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Mục đích và yêu cầu kế hoạch đặt ra là:
- Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. 
- Quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.
+ Với thông điệp khẩu hiệu, truyền thông:
Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; Không để trẻ em nào bị bỏ lại phiá sau; Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em; Hãy gọi đến số điện thoại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa: 0258.3883040 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
+ Ở cấp tỉnh: giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, dự kiến tổ chức vào ngày 30/5/2019 tại thành phố Nha Trang.
+ Ở cấp và cấp xã: căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2019.
Hoạt động truyền thông được truyền thông trên các phương tiện thông tin về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đăng tải khẩu, thông điệp của Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông tại công động về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và số điện thoại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 0283883040.
Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em, cụ thể:
+ Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, trong đó có sự tham gia của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
+ Trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
+ Phát triển các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện để trẻ em được phát huy quyền tham gia và giúp các em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình; đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh…
Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong Tháng hành động. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) trước ngày 01/7/2019.

BBT
 

Cập nhật: 12/05/2019
Lượt xem: 509
Lên trên