Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.  
Quay lại Bản in Yahoo
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nội dung cơ bản Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (theo yêu tại công văn số 1636/BTP-PBGDPL ngày 09/5/2019 của Bộ Tư pháp). Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Vệ Quốc – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng hơn 250 đại biểu là cán bộ, công chức phòng Tư pháp; cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã; cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc các lĩnh vực liên quan; Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn; Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp l‎ý; người có uy tín trong công đồng dân cư trên địa bàn huyện Cam Lâm.


Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Công ước Chống tra tấn là điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến quyền con người được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế quan tâm, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ép cung dùng nhục hình đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước ta. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Vụ trưởng Lê Vệ Quốc yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung vào nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến Công ước chống tra tấn, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và các yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chức năng trong thực thi Công ước.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thùy Linh, Báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Vụ Pháp luật Quốc tế - Bộ Tư pháp đã truyền đạt đến đại biểu tham dự nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, những thành quả của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Từ đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên và quần chúng Nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hội nghị tập huấn đã tạo nên một đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các nôi dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn. Qua đó giúp cho Nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung các Công ước và thành quả của Việt Nam trong việc thực thi các Công ước, góp phần định hướng dư luận trước các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình nhân quyền và chống tra tấn ở Việt Nam trong thời gian qua./. 

Lương Thanh Huyền
Cập nhật: 31/05/2019
Lượt xem: 473
Lên trên