Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014  
Quay lại Bản in Yahoo
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Sáng 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa, tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và một số Tổ trưởng tổ hòa giải tiêu biểu ở cơ sở.


Ảnh: tại điểm cầu Khánh Hòa

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; qua 03 năm được thi hành nghiêm túc, toàn diện và đạt được những hiệu quả tích cực. Nội dung, ý nghĩa Luật HNGĐ được tuyên truyền rộng rãi, toàn diện và đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu với người dân. Qua thực tiễn thi hành luật đã có những quy định đột phá về công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực HNGĐ nhất là các quy định về quyền kết hôn, quyền và nghĩa vụ về nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng; xác định cha, mẹ, con … đảm bảo tính hài hòa giữa lợi ích của gia đình và lợi ích của cá nhân, tổ chức khác. Luật HNGĐ cũng phát huy các giá trị truyền thống, tiến bộ, văn minh của gia đình Việt Nam. Tại tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo việc triển khai, thi hành luật có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật HNGĐ trên địa bàn tỉnh, 03 năm qua, các trường hợp kết hôn trên địa bàn tỉnh đều được tiến hành đúng pháp luật.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan cần làm tốt công tác tham mưu nhằm hoàn thiện thể chế, văn bản thi hành luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật về HN&GĐ của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kịp thời ban hành hướng dẫn để cụ thể hóa các quy định của luật phù hợp với thể chế của ngành, lĩnh vực mình. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành cần tích cực vào cuộc để Luật HN&GĐ phát huy vai trò pháp lý trong cuộc sống.

Lương Thanh Huyền

Cập nhật: 02/08/2019
Lượt xem: 88
Lên trên