Bộ Tư pháp: Tổ chức hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế Khu vực phía Nam năm 2020.  
Quay lại Bản in Yahoo
Bộ Tư pháp:
Tổ chức hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế Khu vực phía Nam năm 2020.

Nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn. Ngày 05/10/2020, tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế Khu vực phía Nam năm 2020.
Hội nghị có sự tham gia của ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Tuyến – Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và các công chức phụ trách pháp chế thuộc các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam.
Hội nghị được chia thành 2 phiên làm việc gồm: đối thoại về công tác pháp chế và tập huấn về công tác pháp chế.Tại phiên đối thoại, các cơ quan, đơn vị đã trao đổi khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong giai đoạn hiện nay.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo các tiêu chí như: quy định rõ hơn trách nhiệm phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); bổ sung hình thức VBQPPL; tiếp tục hoàn thiện các quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; về quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; về thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện,cấp xã;…
Bên cạnh đó, đồng chí Mai Thiện Thành, chuyên gia về đánh giá tác động của thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp cũng hướng dẫn các đại biểu về nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật: Sự cần thiết, mục tiêu, tác dụng, tiêu chí đánh giá thủ tục hành chính; tính hợp lý của từng bộ phận tạo thành thủ tục hành chính,..
Thông qua hội nghị, các công chức phụ trách pháp chế được trang bị, cập nhật kiến thức về các nội dung của văn bản mới, đồng thời được chia sẽ và giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, từ đó, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Như Ngọc


Cập nhật: 12/10/2020
Lượt xem: 85
Lên trên