Tiền to  
Quay lại Bản in Yahoo


Giữa bữa nhậu, một ông hung hồn nói với các “chiến hữu”:
- Từ giờ nói chuyện với tớ, các cậu đừng có nói đến tiền trăm nghìn, tiền triệu nhé.
- Sao thế?
- Giờ tớ chỉ tiếp xúc với tiền tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ trở lên…
- Cậu làm ở ngân hàng nào mà ghê vậy?
- Ngân hàng gì, tớ ở nhà phụ vợ làm vàng mã thôi. Thấy tiền phát ngợp ấy…

HD (st)
Cập nhật: 25/08/2019
Lượt xem: 339
Lên trên