Sắc...  
Quay lại Bản in Yahoo


Hai cán bộ hưu trí nói chuyện với nhau:
- Ở ta, quan tham dính chàm xong thì liên quan đến sắc nhiều ông ạ!
- Anh hùng khó tránh ải mỹ nhân mà!
- Không, sắc của các ông ấy!
- Là sao?
- Thì xem tin tức trên báo đài ấy, mấy ông ấy xuống sắc nhanh quá khi ra tòa!

HD (st)
Cập nhật: 21/11/2020
Lượt xem: 20
Lên trên