Nói đúng  
Quay lại Bản in Yahoo
Nói đúng

Không bằng lòng với nhạc công đánh trống, nhạc trưởng nói:
- Người ta nói cũng đúng, ai không biết chơi nhạc thì cầm hai que gõ lung tung cũng được.
Tay đánh trống đáp lại:
- Người ta cũng nói ai còn không chơi được trống thì cầm một que vung vẩy cũng xong.

HD (st)
Cập nhật: 21/06/2019
Lượt xem: 145
Lên trên