Nghĩ về cha  
Quay lại Bản in Yahoo
Nghĩ về cha

Toà hỏi một bị cáo:

- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?

- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

ST

Cập nhật: 27/04/2018
Lượt xem: 2512
Lên trên