Lời luật sư  
Quay lại Bản in Yahoo

Hai người bạn gặp nhau trên đường. Thấy anh bạn đi nạng, người kia bèn hỏi:
A: Chào! Sao nay đi nạng rồi?
B: Bị tai nạn xe hơi, 10 tuần rồi.
A: Thế sao vẫn còn đi nạng?
B: Bác sĩ nói tôi bỏ được rồi nhưng luật sư nói không được!
A:!!!
HD (st)

Cập nhật: 01/10/2020
Lượt xem: 65
Lên trên