Lạng và cân  
Quay lại Bản in Yahoo

Một người đàn ông đến trước quầy bán thịt heo, nói với người bán thịt:
- Chị cân cho tôi 10 lạng thịt.
- Thì anh cứ nói cân cho anh một ký cho rồi, chứ hai xôi cũng như một nếp, bày vẽ làm chi cho mệt.
- Không thể như thế được.
- Sao vậy?
- Vì vừa rồi chị cân cho tôi một cân thịt, về nhà cân lại chỉ còn tám lạng đó mà!
- ???
HD (st)
Cập nhật: 21/09/2019
Lượt xem: 307
Lên trên