Hạnh kiểm tốt  
Quay lại Bản in Yahoo
Hạnh kiểm tốt

Hai ông hàng xóm gặp nhau:
– Hôm nay sao trông sắc diện anh tươi tỉnh thế? Chắc có gì vui lắm?
– Tôi thấy tự hào vì thằng con trai mình. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này hạnh kiểm của cháu rất tốt. Cuối năm, cháu sẽ ra tù trước thời hạn…

HD (sưu tầm)
Cập nhật: 27/03/2019
Lượt xem: 327
Lên trên