Giữ lại  
Quay lại Bản in Yahoo
Giữ lại

Quan tòa: Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?

Bị cáo: Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh" mà.

HD (sưu tầm)
Cập nhật: 17/03/2019
Lượt xem: 234
Lên trên