Độ nghiêng  
Quay lại Bản in Yahoo
Độ nghiêng

Con trai hỏi ba: 
- Ba ơi, trên mấy chai rượu con thấy người ta ghi là : 25 độ, 30 độ, 35 độ, 45 độ, 50 độ…, vậy là sao hả ba?
- Ờ thì đó là ký hiệu…vật lý đó con !
- Là sao ba?
- Là khi mình uống hết chai rượu nhiêu đó độ, mắt mình sẽ nhìn thấy mặt đất nghiêng nhiêu đó độ!

HD (st)
Cập nhật: 27/06/2019
Lượt xem: 121
Lên trên