Biết đếm  
Quay lại Bản in Yahoo
Biết đếm

Cô giáo hỏi một học sinh mới vào lớp 1:
Cô giáo: em biết đếm chưa?
Học sinh mới: Thưa cô, em biết đếm rồi. Bố em dạy ạ.
Cô giáo: Tốt, vậy sau số 3 là mấy?
Học sinh mới: Số 4 ạ.
Cô giáo: Khá lắm, sau số 5 là số mấy?
Học sinh mới: Là số 6 ạ.
Cô giáo: Hay lắm, bố em thật là biết cách dạy. Thế còn sau số 10?
Học sinh mới: Là con J ạ!
Cô giáo: !!!
HD (st)
Cập nhật: 01/08/2020
Lượt xem: 24
Lên trên