Trong 2 ngày 15 và 16-7, tại TP.Nha Trang, Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng,

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số: 1405 /KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số: 569/KH-UBND

Chi tiết

Nhằm nâng cao hiểu biết về phòng, chống bạo lực gia đình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết về phòng, chống bạo lực gia đình

Chi tiết

Chiều ngày 04/7/2019, Uỷ ban nhân dân phường Phước Hải tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, HĐND,

Chi tiết

Từ trước đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đánh giá có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Tối ngày 28/6/2019 tại Trung tâm văn hóa-thể thao, UBND xã Ninh Phụng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức

Chi tiết

Ngày 24/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 1551/STP-PBGDPL ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp, ngày 25, 26 và 28 tháng 6, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng

Chi tiết

Ngày 26/6/2019, UBND phường Ninh Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019 đến

Chi tiết

Trong 02 ngày 24 và 25/6, tại TP.Nha Trang, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho

Chi tiết