Tiếp tục thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Ngày 14/5/2019, Sở Tư pháp tổ chức đoàn công tác do ông Đặng Văn Khánh,

Chi tiết

Chiều ngày 09/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 năm 2019. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Giám đốc Sở, cùng

Chi tiết

Đây là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân

Chi tiết

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông

Chi tiết

Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh (Hội đồng), Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg; 

Chi tiết

Trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2019 và Bản thỏa thuận được ký kết giữa Sở Tư pháp

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 2019; sáng ngày 17/4/2019, tại UBND xã Ninh Phụng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Chi tiết

Theo Thỏa thuận phối hợp thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” được ký kết giữa Sở Tư pháp và UBND xã Ninh Tân, thị xã

Chi tiết

Chiều ngày 09/4/2019, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4 năm 2019. Đồng chí Lê Lệ Hoa – Quyền Trường phòng Công chứng số 1 đã trực

Chi tiết

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban Kế hoạch số 2978/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng

Chi tiết