Sáng 25/6/2020, UBND xã Vạn Phước phối hợp với Thanh tra huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 80 cán bộ, công chức và hội viên các

Chi tiết

Trên cơ sở Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Chi tiết

Ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh

Chi tiết

Nhằm tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết và tuân thủ theo pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần làm ổn định tình hình

Chi tiết

Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng

Chi tiết

Ngày 10/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian

Chi tiết

Ngày 01/6/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản

Chi tiết

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. 

Chi tiết

Nhằm thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,

Chi tiết

Ngày 05-6-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1257/STTTT-TTBCXB gửi các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

Chi tiết