Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật An ninh mạng.

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 3927/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về việc tổ chức thực hiện hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Chi tiết

Thực hiện kế hoạch số 3007/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

Chi tiết

Sáng ngày 08/11/2018, UBND xã Diên Toàn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 và tổng kết cuộc thi “Pháp luật và đời sống” xã Diên Toàn

Chi tiết

Nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, chiều ngày 08/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi sinh hoạt

Chi tiết

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 28-10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công

Chi tiết

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 10703/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân

Chi tiết

Ngày 15/10/2019 vừa qua, Đảng ủy Cảnh sát biển và Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ký kết Chương trình phối hợp số 32-CTr/ĐUCSB-TUKH về việc thực hiện công tác dân vận “Cảnh

Chi tiết

Ngày 25/10/2019, Hội đồng PBGDPL của huyện Khánh Sơn phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán

Chi tiết

Tại Vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trẻ” lần 4 - năm 2019 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 04/10/2019.

Chi tiết