Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác tư pháp năm 2019. Ngày 04/3/2019, Phòng Tư pháp thành phố đã ban Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 04 Luật

Chi tiết

Ngày 06/3/2019, UBND phường Ninh Đa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho 70 hòa giải viên trên địa bàn phường.

Chi tiết

Vừa qua (22/02/2019), Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 02-2019 với nội dung phổ biến các quy định của Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Chi tiết

Đây là yêu cầu của UBND thành phố Cam Ranh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019

Chi tiết

Chiều ngày 28/02, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,

Chi tiết

Triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên

Chi tiết

Ngày 18-01, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ông Đặng Văn Khánh đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2019 tại Sở Tư pháp Khánh Hòa.

Chi tiết

Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ban hànhg Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận

Chi tiết

Chiều 10-1, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh (viết tắt là BCĐ) chủ

Chi tiết

Đây là một trong những nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành

Chi tiết