Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23-3-2020, UBND TP. Cam Ranh đã ban hành văn bản số 992/UBND-TCKH về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi tiết

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong

Chi tiết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thay thế Nghị định

Chi tiết

Trong xu thế bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Trong 5 năm gần đây, thương mại điện tử là lĩnh vực

Chi tiết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ

Chi tiết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình

Chi tiết

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực

Chi tiết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ

Chi tiết

Nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020 kèm

Chi tiết

Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị

Chi tiết