Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật góp

Chi tiết

Vừa qua (ngày 04/9/2020) UBND thành phố Cam Ranh đã có văn bản số 3221/UBND-QLĐT gửi các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn về tăng cường công

Chi tiết

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 07/8/2020 của Tỉnh đoàn Khánh Hòa về tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm, phim ngắn, clip tuyên truyền

Chi tiết

Ngày 01/9/2020, UBND huyện Vạn Ninh đã ban hành văn bản số 2290/UBND-QLĐT gửi các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện, Đội Thanh tra giao

Chi tiết

Ngày 11-9, tại thành phố Nha Trang, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho

Chi tiết

Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND phường Ninh Hiệp về công tác tư pháp năm 2020 và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND phường

Chi tiết

Ngày 25/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết

Ngày 28-8, Bộ Tư pháp có văn bản số 3191/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các Bộ, ngành, địa phương về công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Chi tiết

Ngày 20/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 8577/BCĐ896 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chi tiết

Ngày 24/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 2043/SDGĐT-VP gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường công tác

Chi tiết