Xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa: Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các quyền công dân năm 2020.  
Quay lại Bản in Yahoo
Xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa:
Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các quyền công dân năm 2020.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật góp phần thực hiện phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ngày 25/9/2020, UBND xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về cải cách hành chính, bảo đảm các quyền công dân năm 2020.


Ảnh: Các thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm

Tham gia Hội thi có 11 thí sinh là cán bộ, công chức thuộc các lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng; Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – Xã hội; Tài chính – Kế toán; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên xã; Hội Phụ nữ xã; Ban Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh xã.
Nội dung thi tập trung vào các vấn đề như: nội dung, mục tiêu, giải pháp của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; những quy định chung về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ; văn hóa giao tiếp nơi công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; về hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật, trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng; về giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh, quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ở cấp xã…
Các thí sinh trải qua 3 phần thi: thi trắc nghiệm (các thí sinh chia thành 02 nhóm dự thi), thi lý thuyết (lần lượt theo số báo danh, từng thí sinh bốc thăm trả lời câu hỏi của Ban tổ chức) và thi tài năng (các thí sinh được tổ chức thành 07 đội, mỗi đội từ 03 đến 05 thành viên – được huy động thêm thành viên của lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, để trình diễn một tiểu phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính, bảo đảm các quyền công dân. 
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho ông Lê Viết Hoàng, công chức Văn hóa – Xã hội cùng nhiều giải thưởng khác.
Ông Nguyễn Duy, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim, Trưởng ban tổ chức Hội thi đánh giá: Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đối với công tác cải cách hành chính. Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại trong công tác cải cách hành chính, từ đó phát huy hiệu quả trong quản lý điều hành, phương pháp xử lý, giải quyết tình huống trong quá trình thực thi công vụ, góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức và người nâng nâng cao ý thức và nhận thức đầy đủ hơn về nội dung chương trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

H.Dương


Cập nhật: 30/09/2020
Lượt xem: 75
Lên trên