Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp: Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản Luật mới  
Quay lại Bản in Yahoo
Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp:
Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản Luật mới

Căn cứ Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 4 năm 2020;
Sáng ngày 18/11/2020 UBND phường Ninh Hiệp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 4 năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo phường, trưởng phó các đoàn thể, mặt trận và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của phường; 18 tổ trưởng tổ dân phố, 18 tổ trưởng tổ hòa giải và đội ngũ tuyên truyền viên trên địa bàn phường. 
Tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Hiếu, Tư pháp- Hộ tịch, tuyên truyền viên phường phổ biến một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021); Luật Thanh niên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021); Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021);


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức, nhân viên; tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải của 18 tổ dân phố và đội ngũ tuyên truyền viên của phường kịp thời cập nhật nội dung một số văn bản pháp luật mới, làm cơ sở để phổ biến rộng rãi cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. 

Đỗ Nhơn

Cập nhật: 21/11/2020
Lượt xem: 35
Lên trên