UBND xã Vạn Phước: Tuyên truyền Luật Hợp tác xã và quy chế tổ chức hoạt động thôn  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND xã Vạn Phước:
Tuyên truyền Luật Hợp tác xã và quy chế tổ chức hoạt động thôn

Chiều ngày 13/9/2019, UBND xã Vạn Phước tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Hợp tác xã (HTX) và Quy chế tổ chức hoạt động thôn cho 60 đại biểu là cán bộ, công chức, Trưởng, phó các đoàn thể; Trưởng, phó thôn trên địa bàn xã. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hùng – Chủ tịch UBND xã – tuyên truyền viên trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã: phổ biến những điểm mới quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của HTX trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã; khái quát về tình hình kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay; vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…và phổ biến Quy chế tổ chức hoạt động thôn.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ để thực hiện có hiệu quả việc triển khai luật, các văn bản liên quan, tư vấn hỗ trợ cho việc chuyển đổi luật đối với HTX trên địa bàn xã, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để đưa luật nhanh chóng đi vào cuộc sống; khuyến khích, động viên Nhân dân hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo định hướng của Đảng, Nhà nước./.

Nguyễn Thị Hồng Liên


Cập nhật: 24/09/2019
Lượt xem: 238
Lên trên