UBND xã Vạn Lương: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND xã Vạn Lương:
Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, sáng 02/8, UBND xã Vạn Lương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyên phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã.


Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Kim Tuyết – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lương, cùng cán bộ, công chức, trưởng phó các đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn cùng Nhân dân trên địa bàn xã.
Hội nghị được nghe ông Hồ Văn Thành – Báo cáo viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…; một số nội dung cơ bản về Luật tố cáo năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành…
Qua Hội nghị giúp các đại biểu nắm được những nội dung quan trọng, cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo, định hướng được tư tưởng để tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Ngọc Khóa

Cập nhật: 09/08/2019
Lượt xem: 46
Lên trên