UBND xã Vạn Khánh: Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND xã Vạn Khánh:
Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số: 1405 /KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số: 569/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND xã Vạn Khánh về việc tổ chức Hội nghị tuyên Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018.
Sáng ngày 11/7, UBND xã Vạn Khánh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, Hòa giải viên và Nhân dân trên địa bàn xã, với hơn 50 đại biểu tham dự.


Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe ông Hồ Quang Thành - Trưởng phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh-Báo cáo viên pháp luật huyện phổ biến một số quy định chung và những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…; các điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, xử lý tố cáo, rút gọn trình tự giải quyết tố cáo, rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo, các quy định về việc cho phép rút tố cáo, về tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo…
Thông qua Hội nghị, phổ biến kịp thời các quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, góp phần tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên và Nhân dân trên địa bàn xã. 


Trần Thị Kim Hoàng
Cập nhật: 19/07/2019
Lượt xem: 32
Lên trên