UBND Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức Hội nghị tập huấn Số hóa dữ liệu hộ tịch  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND Thị xã Ninh Hòa: 
Tổ chức Hội nghị tập huấn Số hóa dữ liệu hộ tịch

Thực hiện Kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 18/8/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về tổ chức hội nghị tập huấn số hóa dữ liệu hộ tịch.


Đ/c Trần Bão – Phát biểu tại hội nghị

Nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch, trên cơ sở triển khai của Bộ Tư pháp và nhu cầu của địa phương đối với việc cập nhật, số hóa dữ liệu từ các Sổ hộ tịch giấy. 


Các đại biểu tham dự hội nghị


Sáng ngày 18/9/2019, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn Số hóa dữ liệu hộ tịch cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo của UBND các xã, phường; đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp- Hộ tịch của 27 xã, phường. Dự hội nghị có đ/c Trần Bão-Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Võ Thị Ái Nhân- Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp- Sở Tư pháp, truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản của việc Số hóa dữ liệu hộ tịch theo hướng dẫn chung của Bộ Tư pháp. Qua hội nghị, đã giúp cho Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường thực hiện có hiệu quả việc số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch cũ trên địa bàn thị xã./.

Hồng Phong
Cập nhật: 29/09/2019
Lượt xem: 172
Lên trên