UBND phường Ninh Hà: Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật mới năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND phường Ninh Hà:
Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật mới năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 1268/KH - UBND ngày 25/4/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức hội nghị phổ biến văn bản Luật mới Lần 2 năm 2019.
Sáng ngày 29/5/2019, UBND phường Ninh Hà tổ chức hội nghị phổ biến văn bản luật mới cho hơn 100 đại biểu, thành phần là Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế, lực lượng công an phường, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, các hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, các chi đoàn, chi hội ở tổ dân phố và Nhân dân.
Đồng chí Đoàn Hánh –Trưởng Phòng Y tế, báo cáo viên pháp luật thị xã Ninh Hòa đã phổ biến những nội dung cơ bản của:Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;Nghị định số 26/2019/NĐ – CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 25- CTr/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2028 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


(Quang cảnh hội nghị)

Qua hội nghị giúp cho các đại biểu hiểu thêm và nắm rõ những quy định mới của pháp luật, vận dụng thực tế vào công tác góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./. 

Nguyễn Thị Xuân Khương

Cập nhật: 07/06/2019
Lượt xem: 213
Lên trên