TP.Nha Trang: Triển khai thí điểm thực hiện trao Giấy báo tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết  
Quay lại Bản in Yahoo
TP.Nha Trang: 
Triển khai thí điểm thực hiện trao Giấy báo tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia buồn của chính quyền địa phương với gia đình có thân nhân vừa chết, ngày 22-8-2019, UBND thành phố Nha Trang đã ký Quyết định số 2685/QĐ-UBND ban hành Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao Giấy báo tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết trên địa bàn thành phố.


Ảnh: người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND phường Phương Sài – TP.Nha Trang

Theo đó, việc trao Giấy báo tử, Trích lục khai tử được thực hiện như sau: Sau khi nhận được thông báo từ đại diện thôn, tổ dân phố hoặc các Chi hội, Đoàn thể ở thôn, tổ dân phố về việc có công dân chết trên địa bàn xã, phường, lãnh đạo UBND xã, phường cử công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện thôn, tổ dân phố đến tận nhà chia sẻ, hỗ trợ hướng dẫn gia đình vừa có người chết thực hiện thủ tục đăng ký khai tử tại nhà (đối với công dân đã chết có đăng ký thường trú) hoặc ghi nhận sự kiện chết để cấp Giấy báo tử (đối với công dân đã chết có đăng ký tạm trú hoặc đang sinh sống tại địa phương). Thực hiện thu thập thông tin, lập Tờ khai, thu nhận các giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử và cấp giấy báo tử. Trường hợp gia đình có yêu cầu thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho người chết thì công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Sau khi UBND xã, phường cấp trích lục khai tử hoặc giấy báo tử, công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện Thôn, Tổ dân phố đến nhà trao trích lục khai tử hoặc giấy báo tử cho công dân.
Về thời gian thực hiện: Việc trao trích lục khai tử, giấy báo tử tại gia đình được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký.
Trường hợp công dân yêu cầu đăng ký thêm thủ tục xóa hộ khẩu thường trú thì thời hạn trao Trích lục khai tử và Sổ hộ khẩu không quá 06 ngày làm việc (nếu hồ sơ không xác minh) hoặc không quá 09 ngày (nếu hồ sơ có xác minh). Gia đình của người chết cử người đại diện để nhận giấy báo tử, trích lục khai tử, hộ khẩu (đối với trường hợp công dân yêu cầu đăng ký thêm thủ tục xóa hộ khẩu thường trú).
Việc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/8/2020 trên địa bàn 03 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp. Tháng 9/2020 thực hiện sơ kết Đề án. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về tổ chức trao giấy báo tử, trích lục khai tử tại gia đình để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo trên toàn địa bàn thành phố.
Được biết, mục tiêu của việc triển khai Đề án này là tạo điều kiện cho công dân được đăng ký khai tử hoặc cấp giấy báo tử tại nhà gia đình của công dân đã chết, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan đăng ký hộ tịch thống kê, cập nhật kịp thời số lượng người chết trên địa bàn.

Đ.Hữu Cập nhật: 06/09/2019
Lượt xem: 145
Lên trên