Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới cho cán bộ chủ chốt  
Quay lại Bản in Yahoo
Thị xã Ninh Hòa: 
Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới cho cán bộ chủ chốt

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ngày 31/7/2019, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu một số văn bản luật mới lần thứ 3 năm 2019 cho hơn 280 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội viên Hội Luật gia thị xã; Bí thư đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch của 27 xã, phường trên địa bàn.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được ông Trần Bão – Trưởng phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật thị xã giới thiệu những nội dung cơ bản của: Luật Đặc xá (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); Luật Cảnh sát biển Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019) và Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Hội nghị nhằm giúp các đại biểu tham dự nắm vững những nội dung quan trọng của các văn bản luật nói trên, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương để sớm đưa các luật này đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đ.H 


Cập nhật: 05/08/2019
Lượt xem: 95
Lên trên