Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.  
Quay lại Bản in Yahoo
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 6821/UBND-KT ngày 09/7/2020 gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa theo các nội dung kiến nghị, hướng dẫn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Lưu ý công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, kiên quyết không để phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng bến thủy nội địa khi không đảm bảo điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc cảng bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động.
UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên ngành rà soát, thống kê, quản lý phương tiện và tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải các phương tiện thủy nội địa; kiểm tra điều kiện hoạt động của các bến đò ngang sông, bến thủy nội địa và các phương tiện để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn; tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu, người không hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy được giao theo quy định 

H.D 

Cập nhật: 27/07/2020
Lượt xem: 33
Lên trên