Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác chứng thực và hộ tịch  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác chứng thực và hộ tịch

Ngày 08 và 09/8/2019, Đoàn Kiểm tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại UBND huyện Khánh Sơn và 2 xã: Ba Cụm Bắc và xã Sơn Trung. 
Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Sơn Trung và xã Ba Cụm Bắc


Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: việc thực hiện công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 23/2015 ngày 16/02/2015 của Chính phủ; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. 
Được biết, đây là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình việc thực hiện công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi tại cơ sở để có biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi; đồng thời kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục để từng bước nâng cao chất lượng của công tác tư pháp ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

H.DươngCập nhật: 12/08/2019
Lượt xem: 64
Lên trên