Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân xã địa bàn trọng điểm năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân xã địa bàn trọng điểm năm 2019

Ngày 17/5/2019, tại trụ sở UBND xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 80 cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, phó trưởng thôn, hoà giải viên, tuyến truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư (theo Quyết định số 2976/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật phòng, chống mua bán người; Luật Phòng chống ma túy; các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đây là 01 trong 05 xã được Sở Tư pháp chọn để tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo kế hoạch trong năm ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Thông qua hội nghị nhằm trang bị và giúp cho cán bộ, công chức và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật, về tình hình vi phạm phạm pháp luật và các giải pháp phòng, chống; qua đó áp dụng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Lương Thanh Huyền.Cập nhật: 22/05/2019
Lượt xem: 277
Lên trên