Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 18/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng năm 2019 tại Sở Tư pháp, chiều ngày 09/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 8 năm 2019. 
Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Thị Thu Thảo – Đấu giá viên thuộc Trung tâm Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa trực tiếp phổ biến các nội dung liên quan đến đấu giá tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể: tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu; và các tài sản khác theo quy định của pháp luật (theo Điều 20 Luật Quản lý tài sản công). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản công, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và các quy định về xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản và bồi thường thiệt hại,…


Đồng chí Đinh Thị Thu Thảo phổ biến các nội dung tại buổi sinh hoạt

Việc duy trì hoạt động Ngày pháp luật hàng tháng đã mang đến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều kiến thức bổ ích, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.


Quang cảnh buổi sinh hoạt

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 13/08/2019
Lượt xem: 75
Lên trên