Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà: Tổ chức phổ biến nội dung về bảo hiểm y tế  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà: Tổ chức phổ biến nội dung về bảo hiểm y tế

Chiều ngày 09/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 năm 2019. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Giám đốc Sở, cùng hơn 60 cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc cơ quan.
Đồng chí Lê Quý Tân – Chuyên viên phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đã trực tiếp phổ biến các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế - đây là một nội dung trọng tâm được quy định tại Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2018 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã trình bày các vấn đề cụ thể liên quan đến bảo hiểm y tế. Hiện nay, có nhiều đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế và dựa theo trách nhiệm đóng, người ta chia thành 6 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đó là: nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và nhóm do người sử dụng lao động đóng.


Đồng chí Lê Quý Tân phổ biến các nội dung tại Buổi sinh hoạt
Hiện nay, thẻ bảo hiểm y tế có 03 thay đổi bao gồm: không ghi thời điểm hết hạn sử dụng, từ năm 2019 sẽ không còn in, cấp mới thẻ BHYT như những năm trước đây. Thay vào đó, người tham gia BHYT vẫn tiếp tục sử dụng thẻ đã được cấp năm 2018; mã thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chia làm 04 ô: ô thứ nhất là mã đối tượng tham gia, ô thứ 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế, ô thứ 3 thể hiện mã tỉnh, ô thứ 4 là mã số Bảo hiểm xã hội của người tham gia; và thay đổi cuối cùng là thẻ bảo hiểm y tế hiện nay đã có dòng chữ xác định đầy đủ thời điểm tham gia 05 năm liên tục.


Quang cảnh buổi sinh hoạt

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 18/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng năm 2019 tại Sở Tư pháp./.

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 11/05/2019
Lượt xem: 179
Lên trên