Sở Tư pháp Khánh Hòa: Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp Khánh Hòa:
Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2019

Ngày 18-01, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ông Đặng Văn Khánh đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2019 tại Sở Tư pháp Khánh Hòa.


Báo cáo viên trình bày các quy định về văn hóa công sở tại buổi sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ tại Sở Tư pháp


Theo đó, “Ngày Pháp luật” được tổ chức định kỳ vào lúc 14h00 ngày 09 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì được tổ chức vào ngày thứ sáu liền kề trước đó), với hình thức hội thảo, tọa đàm, truyền đạt kỹ năng … Nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” chú trọng đến việc phổ biến Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định mới ban hành. Kế hoạch cũng yêu cầu, thời gian thực hiện nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” do đại diện các Phòng, Trung tâm trình bày tối thiểu là 60 phút, có thể thực hiện thông qua trình chiếu Powerpiont…


Công chức, viên chức tham gia buổi sinh hoạt ngày pháp luật.

Được biết, việc duy trì đều đặn “Ngày pháp luật” hàng tháng tại Sở Tư pháp bắt đầu từ năm 2011, thực hiện theo Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về triển khai “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng để tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở tiếp cận với các văn bản pháp luật mới và rèn luyện kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hải Dương


Cập nhật: 22/01/2019
Lượt xem: 561
Lên trên